• Úpravy křižovatek v úseku ulic Kaštanová - Čestlická v Dobřejovicích 

      Autor: Budínová Veronika; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Vejražka Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Cílem práce je zpracování návrhu pro zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dobřejovice na páteřních komunikacích. Návrh zahrnuje úpravy křižovatek, šířkového uspořádání a autobusových zastávek. Dále doplnění a rekonstrukci ...