• Řízené a naváděné stavební stroje v dopravním stavitelsví 

      Autor: Lejskeová Lucie; Vedoucí práce: Žák Josef; Oponent práce: Suda Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Bakalářská práce Řízené a naváděné stavební stroje v dopravním stavitelství se věnuje popisu současných technologií v oblasti automatického řízení strojů. Práce je rozdělená do čtyř hlavních částí. První část obecně popisuje ...