• Projekt silničního obchvatu obce Úlibice na trase I/16 

      Autor: Seifrt Jaroslav; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Hruška Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
      Předmětem této bakalářské práce je projekt severní části obchvatu obce Úlibice na silnici I/16 jako součást budoucí výstavby dálnice D35. Návrh je proveden formou vyhledávací studie ve třech variantách, včetně jejich ...