Now showing items 1-1 of 1

  • Zhutnitelnost asfaltových směsí - vliv teploty a hutnící energie 

   Author: Jan Škampa; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Nezbeda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato bakalářská práce nese název Zhutnitelnost asfaltových směsí – vliv teploty a hutnící energie. Teoretická část této práce se podrobně zabývá rozdělením a popisem asfaltových směsí, stroji pro rozprostírání asfaltových ...