Zobrazují se záznamy 33-52 z 96

   Klíčové slovo
   fibres in asphalt mixes, Namflex fibre, Bitustring, reinforcement of pavement, reinforcement of asphalt layer, pavement lifetime, asphalt mixture, asphalt mix, test specimens, bulk density, stiffness module, tensile strength, resistance to permanent deformation, water resistance, frost resistance, bending strength, asphalt mixes relaxation [1]
   Hluk v automobilové dopravě,měření hlukové zátěže ,SPB,CPB,CPX,akusticky pohltivé asfaltové obrusné vrstvy ,PA,SMA NH,BBTM,Viaphone,čištění a údržba nízkohlučných asfaltových povrchů [1]
   intersection, roundabout, reconstruction, analysis, variants [1]
   intersection,safety,Prague 6,traffic calming,BESIP,traffic assessment [1]
   křižovatka, okružní křižovatka, rekonstrukce, analýza, variantní řešení [1]
   Křižovatka, silnice II. třídy, kapacita, doprava [1]
   křižovatka,bezpečnost,Praha 6,zklidňování dopravy,BESIP,dopravní průzkum [1]
   Local road, traffic safety, traffic calming, increase traffic safety, reconstruction [1]
   Mechanizace, stroje, vozovka, R - materiál [1]
   Mechanization, machinery, roadway, R - material [1]
   Místní komunikace, bezpečnost provozu, zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti, rekonstrukce [1]
   Moduly tuhosti, Zkouška v příčném tahu na válcích, Zkouška čtyřbodovým ohybem na trám-cích [1]
   MÚK Vltavská, dopravní řešení, Praha 7, kapacita, chodci, cyklisté [1]
   nákladní návěsová souprava, parkovací stání, zpevněná plocha, distribuční sklad,osobní automobil [1]
   Noise in the field of automotive traffic,measurement of noise load ,SPB,CPB,CPX,acoustically absorbing asphalt layers ,PA,SMA NH,Viaphone,treatment and maintenance of low-noise asphalt surfaces [1]
   obchvat, Chýnov, studie, variantní řešení, tranzitní doprava, intenzita dopravy [1]
   obchvat, Hrochův Týnec, Čankovice, trasa, varianty, směrové řešení, výškové řešení [1]
   Obchvat, silnice I/14, obec, Solnice, úrovňová křižovatka, okružní křižovatka, přeložka trasy, variantní řešení [1]
   obchvat, variantní návrh, tranzitní doprava, dopravní zklidnění [1]
   obchvat,Heřmaničky,studie,variantní řešení [1]