Now showing items 1-2 of 2

  • Problematika použití tunelovací metody Drill and Blast 

   Author: Horčička Jiří; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Vrbata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato práce přináší komplexní popis používání tunelovací metody Drill and Blast. Jednotlivé oblasti této problematiky nejprve popisuje obecně a následně podrobně ukazuje na konkrétním příkladu stavby tunelového projektu ...
  • Zpětná analýza měřených deformací primárního ostění tunelu Brusnice 

   Author: Vrbata Jan; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)