Now showing items 18-37 of 48

   Subject
   Jet grouting,cement suspension,grout,uniaxial compressive strength,sedimentation,viscosity,Marsh cone,density,unit weight,testing samples,drainage [1]
   kolektory, výpočet zatížení, výpočet vnitřních sil, poklesová kotlina, metoda konečných prvků [1]
   negative skin friction, bored piles, consolidation, settlement, load-settlement curve, numerical modeling, Plaxis 3D,foundation of bridge [1]
   negativní plášťové tření, vrtané piloty, konsolidace, sedání, mezní zatěžovací křivka, numerické modelování, Plaxis 3D,založení mostu [1]
   numerical modeling, NATM, Drill&Blast, Joberg ,tunnel [1]
   numerické modelování, Drill&Blast, Joberg,tunel,NRTM [1]
   Odpadní materiál,rudný provoz,Erdenet,křivka zrnitosti,edometr,deformační parametry,triaxiální zkouška,krabicová zkouška,úhel vnitřního tření [1]
   pažení,parametrická studie,metoda konečných prvků,metoda závislých tlaků [1]
   Railway transit corridors, tunnels, primary and secondary lining, FEM numerical modelling, concrete structures, ATENA [1]
   reinforced soil,supporting wall,the soil slope design [1]
   road tunnel Stranov, cut-and-cover tunnel, securing of trench, lagging wall, anchored slope with dowels, tunnel lining, finite element method [1]
   seismicity,seismic waves,explosives,blasting,mathematical modelling,probability study,vibration,particle velocities,Plaxis 2D,dynamic module [1]
   seizmicita,seizmické vlny,trhaviny,trhací práce,matematické modelování,pravděpodobnostní studie,kmitání,rychlost vibrací,Plaxis 2D,dynamický modul [1]
   sheeting,parametric study,finite element method,method of dependent pressures [1]
   silniční tunel Stránov, hloubený tunel, zajištění jámy, záporové pažení, hřebíkovaný kotvený svah, tunelové ostění, metoda konečných prvků [1]
   Skupina pilot, metoda Aoki &Velloso, penetrační zkoušky, korelace mezi DP a SPT, zatížení pilot, PLAXIS 3D [1]
   stabilita čelby, odvodněné a neodvodněné podmínky, zeminový štít, bentonitový štít, konsolidace [1]
   statická zkouška piloty, sedání, numerická analýza, Plaxis 3D ,vrtané piloty [1]
   Stavební jáma,zajištění,zemina,kotva,pažení [1]
   Stavební jáma,záporové pažení,nesouvislá pilotová stěna,trysková injektáž,inklinometrie,kotva,piloty [1]