Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení nápravných opatření nestabilního svahu výsypky 

   Author: Fuksová Tereza; Supervisor: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Sledování svahových pohybů s užitím optických vláken 

   Author: Šarlota Dušková; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Šašek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Autorka zpracovala bakalářskou práci na téma zabývající se sledováním svahových pohybů sužitím optických vláken. Uvedla problematiku týkající se geotechnického monitoringu. Popsala a zhodnotila vybrané elektrické a optické ...