• Založení administrativní budovy Praha, Karlín 

   Autor: Philipp Tomáš; Vedoucí práce: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Numerické modelování svorníkové výztuže pomocí MKP 

   Autor: Runt David; Vedoucí práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Numerické modelování kabelového tunelu Karlín 

   Autor: Řehák Jakub; Vedoucí práce: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Interakce zemního tělesa a mostních opěr 

   Autor: Faltýnek Jan; Vedoucí práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Srovnávací výpočty pažících stěn na pružných podporách dle EC7 

   Autor: Magnusková Lucie; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Srovnávací výpočty pažících stěn na pevných podporách dle EC7 

   Autor: Růt Jiří; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Založení hotelu v Praze 

   Autor: Čech Jiří; Vedoucí práce: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Založení bytového domu na Pankráci 

   Autor: Vaněček Ondřej; Vedoucí práce: Salák Jan; Oponent práce: Semrád Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení základové konstrukce vícepodlažního objektu. Řešená konstrukce je navrhována jako novostavba. Založení bude řešeno ve více konstrukčních variantách s plošným a hlubinným ...
  • Štola pod železniční tratí ražená metodou ADECO-RS 

   Autor: Haba Josef; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Laurin Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá konvenční tunelovací metodou ADECO-RS použitou na výstavbě ražené štoly, která bude sloužit jako podchod pro teplovod pod železniční tratí. V teoretické části práce je metoda ADECO-RS porovnána ...
  • Založení polyfunkčního objektu v Praze 

   Autor: Antoš Roman; Vedoucí práce: Jirásko Daniel; Oponent práce: Hamouzová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářské práce je zajištění stavební jámy a založení polyfunkčního objektu v Praze. Zajištění stavební jámy je řešeno ve dvou variantách, první způsob je záporové pažení v místech malého přitížení povrchu ...
  • Pevná jízdní dráha v tunelech 

   Autor: Horčička Jiří; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Lidmila Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Během posledních let se neustále zvyšují nároky na konvenční železniční tratě se štěrkovým kolejovým ložem. Snaha dosáhnout vyšších maximálních rychlostí a zatížení na nápravu dala vzniknout konstrukci pevné jízdní dráhy. ...
  • Prohlídky podzemních děl technické infrastruktury 

   Autor: Škeřík Jan; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Košťál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato práce se zabývá obecným popisem kolektorových staveb a staveb kabelových tunelů. Je v ní obsažena jak historie, tak i současnost použití tohoto typu podzemních objektů u nás a v zahraničí. Práce se však věnuje i ...
  • Stavební jáma pro stanici metra Nemocnice Motol 

   Autor: Beneš Ondřej; Vedoucí práce: Masopust Jan; Oponent práce: Nosek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Autor zpracoval bakalářskou práci, která se zabývá stavební jámou a jejího řešení. Práce je tvořena geologií, geotechnikou a statikou nosných konstrukcí. Na začátku je vysvětlena geologie daného místa budoucího staveniště ...
  • Pažení stavební jámy pro objekt Visionary v Praze 

   Autor: Kroy Adam; Vedoucí práce: Kos Jan; Oponent práce: Kubeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce řeší varianty pažení stavební jámy, které slouží k založení administrativní budovy Visionary v Praze v Holešovicích. Úvodní část obecně pojednává o možnostech pažení stavebních jam a shrnuje jejich výhody ...
  • Dálnice D3 - tunel Luka 

   Autor: Josefik Daniel; Vedoucí práce: Barták Jiří; Oponent práce: Komarnik Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zářezu předportálové oblasti a návrhem primárního ostění průzkumné štoly plánovaného tunelu Luka, který bude součástí dálnice D3. První část práce se zabývá zajištěním ...
  • Úloha geotechniky při návrhu integrovaných mostů 

   Autor: Sehnalová Pavlína; Vedoucí práce: Vaníček Ivan; Oponent práce: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této práce je vytvořit souhrn poznatků o integrovaných mostech z pohledu geotechniky. Práce popisuje typy integrovaných mostů, jejich vývoj a přednosti oproti tradičním mostům. Ve zkratce je popsán princip návrhu ...
  • PONAVIA Park - založení bytového domu v Brně 

   Autor: Outratová Kateřina; Vedoucí práce: Jirásko Daniel; Oponent práce: Hamouzová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá založením bytového domu v lokalitě brněnského brownfieldu městské části Královo Pole. Předmětem práce je návrh a posouzení vhodných geotechnických konstrukcí zajišťujících stavební jámu. Následně ...
  • Modernizace 4. železničního koridoru v úseku Votice - Tábor 

   Autor: Pecková Michaela; Vedoucí práce: Barták Jiří; Oponent práce: Turanský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zajištění portálového zářezu a čelní stěny raženého portálu tunelu Mezno, který bude realizován v rámci modernizace IV. tranzitního železničního koridoru v České republice. ...
  • Zatížení podzemního díla klíčovým blokem 

   Autor: Lavko Michal; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V tejto práci je riešená problematika blokovitého masívu, v ktorom sa razí podzemné dielo. Ražbou dochádza k uvolnovaniu povrchu blokov a tým k vytvoreniu klúcového bloku. Predmetom práce je popis metódy klúcového bloku a ...