Now showing items 23-42 of 42

  • Posouzení základových konstrukcí při rekonstrukci činžovního domu 

   Author: Záruba Jan; Supervisor: Valenta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Prohlídky podzemních děl technické infrastruktury 

   Author: Škeřík Jan; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Košťál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato práce se zabývá obecným popisem kolektorových staveb a staveb kabelových tunelů. Je v ní obsažena jak historie, tak i současnost použití tohoto typu podzemních objektů u nás a v zahraničí. Práce se však věnuje i ...
  • Sledování svahových pohybů s užitím optických vláken 

   Author: Šarlota Dušková; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Šašek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Autorka zpracovala bakalářskou práci na téma zabývající se sledováním svahových pohybů sužitím optických vláken. Uvedla problematiku týkající se geotechnického monitoringu. Popsala a zhodnotila vybrané elektrické a optické ...
  • Srovnávací výpočty pažících stěn na pevných podporách dle EC7 

   Author: Růt Jiří; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Srovnávací výpočty pažících stěn na pružných podporách dle EC7 

   Author: Magnusková Lucie; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Stavební jáma pro stanici metra Nemocnice Motol 

   Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Nosek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Autor zpracoval bakalářskou práci, která se zabývá stavební jámou a jejího řešení. Práce je tvořena geologií, geotechnikou a statikou nosných konstrukcí. Na začátku je vysvětlena geologie daného místa budoucího staveniště ...
  • Štola pod železniční tratí ražená metodou ADECO-RS 

   Author: Haba Josef; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Laurin Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá konvenční tunelovací metodou ADECO-RS použitou na výstavbě ražené štoly, která bude sloužit jako podchod pro teplovod pod železniční tratí. V teoretické části práce je metoda ADECO-RS porovnána ...
  • Teoretické a praktické problémy využití geotermální energie z malých hloubek 

   Author: Holub Josef; Supervisor: Vaníček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Úloha geotechniky při návrhu integrovaných mostů 

   Author: Sehnalová Pavlína; Supervisor: Vaníček Ivan; Opponent: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této práce je vytvořit souhrn poznatků o integrovaných mostech z pohledu geotechniky. Práce popisuje typy integrovaných mostů, jejich vývoj a přednosti oproti tradičním mostům. Ve zkratce je popsán princip návrhu ...
  • Vliv průzkumné štoly na ražbu podzemního díla 

   Author: Marek Podzemský; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Chmelař Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se bude zabývat problematikou realizace průzkumných štol jako nejpodrobnějšího způsobu získání informací o geologických a hydrogeologických podmínkách v trase budoucích tunelů.
  • Výpočty pilot dle Eurokódu 7 

   Author: Řídká Jana; Supervisor: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Zajištění stavební jámy a založení přístavby nádraží Vyšehrad 

   Author: Vopička Michal; Supervisor: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Založení administrativní budovy Praha, Karlín 

   Author: Philipp Tomáš; Supervisor: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Založení bytového domu na Pankráci 

   Author: Vaněček Ondřej; Supervisor: Salák Jan; Opponent: Semrád Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení základové konstrukce vícepodlažního objektu. Řešená konstrukce je navrhována jako novostavba. Založení bude řešeno ve více konstrukčních variantách s plošným a hlubinným ...
  • Založení bytového domu Novovysočanská 

   Author: Bartoš Jan; Supervisor: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Založení bytového domu Triplex 

   Author: Canini Stanislav; Supervisor: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Založení hotelu v Praze 

   Author: Čech Jiří; Supervisor: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Založení polyfunkčního objektu v Praze 

   Author: Antoš Roman; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Hamouzová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářské práce je zajištění stavební jámy a založení polyfunkčního objektu v Praze. Zajištění stavební jámy je řešeno ve dvou variantách, první způsob je záporové pažení v místech malého přitížení povrchu ...
  • Založení veterinární kliniky Novovysočanská 

   Author: Tvrdek Jan; Supervisor: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Zatížení podzemního díla klíčovým blokem 

   Author: Lavko Michal; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V tejto práci je riešená problematika blokovitého masívu, v ktorom sa razí podzemné dielo. Ražbou dochádza k uvolnovaniu povrchu blokov a tým k vytvoreniu klúcového bloku. Predmetom práce je popis metódy klúcového bloku a ...