Now showing items 1-20 of 42

  • Dálnice D3 - tunel Luka 

   Author: Josefik Daniel; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Komarnik Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zářezu předportálové oblasti a návrhem primárního ostění průzkumné štoly plánovaného tunelu Luka, který bude součástí dálnice D3. První část práce se zabývá zajištěním ...
  • Historická pohraniční opevnění ČSR - rekonstrukce způsobu výstavby podzemních prostor 

   Author: Mikolášek Jakub; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Interakce zemního tělesa a mostních opěr 

   Author: Faltýnek Jan; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Modernizace 4. železničního koridoru v úseku Votice - Tábor 

   Author: Pecková Michaela; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Turanský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zajištění portálového zářezu a čelní stěny raženého portálu tunelu Mezno, který bude realizován v rámci modernizace IV. tranzitního železničního koridoru v České republice. ...
  • Most Postřelmov, SO 240, zakládání mostu 

   Author: Anežka Brejchová; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Kubeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato práce se zabývá založením mostního objektu SO240 most Postřelmov. Jsou v ní popsány možnosti založení opěrných zdí, mostních opěr a zdůvodnění výsledného návrhu založení. Práce se skládá z návrhu, posudku, technické ...
  • Návrh pažení portálové jámy a primárního ostění tunelu Homolka 

   Author: Kodeda Štěpán; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh primárního ostění dvoukolejného tunelu metra 

   Author: Šach Jiří; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh propustku v násypu trati III. koridoru 

   Author: Pechr Tomáš; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh tunelu Ejpovice 

   Author: Tampier David; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Návrh tunelu Mezno 

   Author: Michaljaničová Jana; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Návrh tunelu Mezno. 

   Author: Jančičková Marie; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Návth spodní stavby hotelu na Smíchově 

   Author: Bednář Jan; Supervisor: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Numerická analýza pilotového základu 

   Author: Šmíd Jan; Supervisor: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Numerické modelování kabelového tunelu Karlín 

   Author: Řehák Jakub; Supervisor: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Numerické modelování kolektoru pomocí 2D MKP 

   Author: Šiška Zdeněk; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Numerické modelování svorníkové výstroje 

   Author: Boháč Jan; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Numerické modelování svorníkové výztuže pomocí MKP 

   Author: Runt David; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Ostění tunelů z vláknobetonových segmentů 

   Author: Froněk Michal; Supervisor: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Pažení stavební jámy pro objekt Visionary v Praze 

   Author: Kroy Adam; Supervisor: Kos Jan; Opponent: Kubeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce řeší varianty pažení stavební jámy, které slouží k založení administrativní budovy Visionary v Praze v Holešovicích. Úvodní část obecně pojednává o možnostech pažení stavebních jam a shrnuje jejich výhody ...
  • Pevná jízdní dráha v tunelech 

   Author: Horčička Jiří; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Lidmila Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Během posledních let se neustále zvyšují nároky na konvenční železniční tratě se štěrkovým kolejovým ložem. Snaha dosáhnout vyšších maximálních rychlostí a zatížení na nápravu dala vzniknout konstrukci pevné jízdní dráhy. ...