Now showing items 1-2 of 1

    administrativní budova,dřevostavba,těžký skelet se ztužujícími jádry,lepené lamelové dřevo,spřažený dřevobetonový strop (1)
    office building,timber construction,heavy frame with reinforced cores,glued laminated timber,timber-concrete composite floor (1)