Now showing items 1-2 of 1

    coal silo,steel silo,shell structure,membrane theory,ring stiffener,truss supporting structure,nonlinear static analysis (1)
    zásobník na koks,ocelový zásobník,skořepinová konstrukce,teorie membránových napětí,prstencový nosník,příhradová konstrukce,nelineární výpočet (1)