Now showing items 1-2 of 1

    Footbridge, Berounka river, structural analysis, pressure, tension, bending, strain, analysis, steel structure, bearings (1)
    Lávka pro chodce, řeka Berounka, statický výpočet, tlak, tah, ohyb, zatížení, posouzení, ocelová konstrukce, ložisko (1)