Now showing items 1-2 of 1

    dřevobetonové kompozitní konstrukce,spřahovací prostředky,modul prokluzu,analýza výpočetních modelů,analytický model,numerický model (1)
    timber-concrete composite structures (TCCs),shear connectors,slip modulus,analysis of calculation models,analytical model,numerical model (1)