Now showing items 1-2 of 1

    ocelová konstrukce, rozhledna, vyhlídková věž, studie konstrukčních variant, vřetenové schodiště, zatížení větrem, ocelový rošt, spoj šroubový, spoj svařovaný (1)
    steel structure, lookout tower, observation tower, design alternative case study, circular staircase, wind loads, steel grate, bolted connection, welded connection (1)