Now showing items 1-2 of 1

    bytový dom,drevo,drevostavba,spriahnutý drevo-betónový strop,ľahký skelet,KVH hranoly (1)
    residential house,timber,wooden construction,timber-concrete composite ceiling,lightweight frame,KVH baulks (1)