Now showing items 1-2 of 1

    Ocelová konstrukce, skeletový systém, kloubový sloup, průvlak, stropnice (1)
    Steel construction, skeleton system, hinged column, beam, joist (1)