Now showing items 1-4 of 4

  • Analýza styčníkového spoje provedeného pomocí desky s oboustranně prolisovanými trny vložené mezi dřevěné prvky 

   Author: Petra Schindlerová; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Jána Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-12)
   Cílem této práce je určení požární odolnosti styčníkového spoje provedeného pomocí ocelové desky s oboustranně prolisovanými trny vložené mezi dřevěné prvky. Uvažován je styčník tažených dřevěných prutů namáhaný normovým ...
  • Kotvený meteorologický stožár 

   Author: Jan Ulrich; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem mé diplomové práce je návrh kotveného meteorologického stožáru. Práce je rozdělena na 4 podkapitoly, které se podrobněji zaměřují na danou problematiku. V první části je na základně statického výpočtu vybrána optimální ...
  • Materiály na bázi dřeva k požární ochraně ocelových konstrukcí 

   Author: Michaela Táborská; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Práce se zabývá ověřením možnosti použití rostlého dřeva a materiálu na bázi dřeva k požární ochraně ocelové konstrukce. Popisuje jejich složení, charakteristické vlastnosti a jejich závislost na teplotě. Práce se také ...
  • Studie stožárů zatížených námrazou. 

   Author: Ondřej Hruška; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Cílem má diplomové práce je návrh a posouzení telekomunikačního stožáru se zaměřením na zatížení kombinací větru a námrazy. Stožár je posouzen podle třech různých českých norem, které udávají odlišné pravděpodobnostní ...