Now showing items 1-4 of 4

  • Lepené spoje pro konstrukce ze skla 

   Author: Eliška Kubíková; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Rybín Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Tato diplomová práce popisuje využití lepených spojů ve stavebnictví, jejich návrh a chování v závislosti na tloušťce lepidla. Experimentální část se zaměřuje na ověření dvou typů polyuretanových lepidel, SikaFast - 5215 ...
  • Lepené spoje za zvýšené teploty 

   Author: Matyáš Zakouřil; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Strejček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-12)
   Práce zkoumá chování lepených konstrukčních spojů za zvýšených teplot od 60 do 230 °C, se zaměřením na přípoje skleněných a kovových konstrukcí (ocel, hliník). Teoretická část práce shrnuje současné poznatky o skleněných ...
  • Modelování spoje dřevěných konstrukcí s vloženou ocelovou deskou za požáru 

   Author: Jaroslav Zeman; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Hejhalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Práce je zaměřena na chování spoje dřevěných konstrukcí s vloženou ocelovou deskou za požáru. Součástí práce je analytický model pro výpočet únosnosti spoje vystaveného teplotě podle normové teplotní křivky. Model je založen ...
  • Numerické modelování zděné skleněné stěny při požáru 

   Author: Anna Benedová; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Zeman Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-12)
   Diplomová práce shrnuje dosavadní poznatky o materiálových charakteristikách skla a malty, potřebných k vypracování numerického modelu, a také popisuje konkrétní použití skleněných cihel v mezinárodních stavbách. V praktické ...