Now showing items 1-1 of 1

  • Prostorová konstrukce zastřešení multifunkční haly 

   Author: Kateřina Koubová; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce multifunkční haly s membránovým zastřešením. Hlavní nosná konstrukce je tvořena lanovou kopulí o průměru 60 m. Kopule je kotvena do betonové konstrukce ...