Now showing items 1-1 of 1

  • Rozložení teploty v ocelobetonovém sloupu vyplněném drátkobetonem 

   Author: Jiří Jurečka; Supervisor: Wald František; Opponent: Vyštajnová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Práce je zaměřena na chování ocelobetonových sloupů vyplněných drátkobetonem za zvýšené teploty. Využití kombinace betonu a oceli zvyšuje požární odolnost oproti dutým ocelovým sloupům. V poslední době se zdokonaluje ...