Now showing items 442-461 of 494

  • Výrobní hala 

   Author: Chotovinský Karel; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Výrobní hala 

   Author: Bóga Luboš; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Výrobní hala 

   Author: Sadko Ihar; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Výrobní hala s administrativní vestavbou v Českých Budějovicích 

   Author: Křivanec Martin; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Mařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce výrobní haly s administrativním zázemím. Půdorysné rozměry výrobní haly jsou 75,54 x 57,04 m. Administrativní budova má půdorysné rozměry 14,4 x 57,04 m. V ...
  • Výrobní hala s administrativním zázemím 

   Author: Dvořák Josef; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Výrobní hala s administrativním zázemím 

   Author: Jelínek Jan; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výrobní hala s administrativním zázemím 

   Author: Kafka Radim; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výrobní hala s administrativním zázemím 

   Author: Lísal Jiří; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výrobní hala s administrativním zázemím 

   Author: Čunát Jiří; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Hejduk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce je zaměřená na řešení konstrukce výrobní haly se dřevěným vyklenutým lepeným lamelovým nosníkem a administrativního zázemí. Administrativní zázemí, je řešeno dřevěným sloupkovým systémem. V úvodu popisuji, ...
  • Výrobní hala se zázemím 

   Author: Simota Jan; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výstavní hala v Plzni 

   Author: Böhmová Renata; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výstavní pavilon 

   Author: Hejna Martin; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Výztuhy trapézových plechů z korozivzdorných ocelí 

   Author: Jůza Jan; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Strejček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Tato práce se zabývá metodikou návrhu výztuh trapézových plechů z korozivzdorných ocelí. V úvodu je pojednáno obecně o korozivzdorné oceli a trapézovém plechu. Dále se tato práce zabývá postupem návrhu dle v současnosti ...
  • Vzpěrná únosnost styčníkových plechů 

   Author: Vesecký Jan; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Mařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Přípoje se styčníkovými plechy jsou jedním z nejpoužívanějších způsobů vzájemného spojení prutů příhradových nosníků nebo ztužidel k ostatním nosným konstrukcím. Přes jejich široké uplatnění dosud neexistuje v soustavě ...
  • Zastřešení atria budovy České pošty v Jindřišské ulici 

   Author: Jalůvková Alena; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Zastřešení autobusového nádraží 

   Author: Fiala Miloš; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zastřešení autobusového nástupiště 

   Author: Prachař Martin; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zastřešení kluziště 

   Author: Kohout Lukáš; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Strejček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Předmětem této diplomové práce je statický návrh hlavních nosných prvků ocelové konstrukce zastřešení v Litomyšli. Hala bude sloužit k pořádání veřejného ledního bruslení a k trénování klubu HC Litomyšl. Všechny výpočty ...
  • Zastřešení multifunkční arény 

   Author: Kareš Jan; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Ducheček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem řešení je statický návrh a posouzení nosných konstrukcí pro zastřešení multifunkční haly. Jedná se o jednolodní halu s plochou střechou o sklonu 2%. Nosnou konstrukci tvoří šest zakřivených nosníků, které jsou ...
  • Zastřešení pasáže obchodního domu 

   Author: Cvach Dalibor; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)