Zobrazují se záznamy 380-399 z 494

  • Stiffness over the mid-support for a modified single overlap joint of a single bay trapezoidal steel sheet profile used in long spans 

   Autor: Cardenas Perez Jesus Abraham; Vedoucí práce: Iqbal Naveed; Oponent práce: Koltsakis Efthymios
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   The goal of this research is to test and analyze the current single overlap connection in order to get the spring stiffness acting there and see if improvements can be made. Theoretical analysis, Finite Element Modelling ...
  • Strengthening of Historical Steel Bridges 

   Autor: Ogden Gary; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Kolpaský Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Zesilování Historických Mostů Mosty tvoří klíčovou součást infrastruktury, přičemž pro jejich správnou funkci je nutno skloubit údržbu a požadavky na minimální narušení provozu. Pokud tyto požadavky na údržbu nejsou zcela ...
  • Structural Analysis of the Historical Timber Trussed Roofs 

   Autor: Arciszewska Anna; Vedoucí práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-28)
  • Structural Design of the Transition Segment for an Onshore Wind Tower using different steel grades 

   Autor: Farhan Muhammad; Vedoucí práce: da Silva Rebelo Carlos Alberto; Oponent práce: de Oliveira Correia José António Fonseca
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hybrid lattice-tubular towers requires a transition piece which serves as a connection between lattice and tubular parts. As the transition piece is supposed to transfer all the dynamic and self-weight loads to the lattice ...
  • Středisko volného času, Praha - Stodůlky 

   Autor: Švehla Jakub; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studentské koleje v Moholt 

   Autor: Benešová Jana; Vedoucí práce: Jára Robert; Oponent práce: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tématem této práce je návrh konstrukce objektu studentských kolejí. Budova je řešena jako těžký skelet kombinovaný se ztužujícími CLT stěnami a železobetonovým jádrem. Svislou konstrukci tvoří dřevěné sloupy a CLT stěny. ...
  • Studie odrazné desky pro odlehčení výbuchu 

   Autor: Král Patrik; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   První část této práce hodnotí současnou praxi zavádění prvků pro minimalizaci škod při vzniku výbuchu a porovnává ji s legislativními požadavky. Dále práce popisuje možnosti návrhu a posouzení jednoduchého konstrukčního ...
  • Styčníky kulatin a jejich aplikace 

   Autor: Babka Tomáš; Vedoucí práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Techmania Science Center 

   Autor: Argmannová Martina; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Technologie zesílení ocelových obloukových mostů při výsunu 

   Autor: Burjan Adam; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je zkoumání chování obloukového mostu s dolní mostovkou během montáže. Varianty řešení zesílení oblouku a táhel během výsunu, návrh a posouzení provizorních prvků. GNIA analýza chování táhel při ...
  • Telekomunikační stožár 

   Autor: Jarošová Romana; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Telekomunikační stožár s rozhlednou 

   Autor: Mařík Jan; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tenisová a multifunkční sportovní hala v Benicích 

   Autor: Baborová Lenka; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Šťastný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem hlavních nosných prvků a vybraných detailů dvou dřevěných sportovních hal v Benicích. Hlavním prvkem nosné konstrukce multifunkční haly je trojkloubový rám z lepeného lamelového dřeva. ...
  • Tenisová hala 

   Autor: Řídká Jana; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Tenisová hala 

   Autor: Vrbka Tomáš; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Tenisová hala 

   Autor: Stano Patrik; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Tenisová hala 

   Autor: Bednář Jan; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Náplní diplomové práce je především návrh nosné dřevěné konstrukce tenisové haly. Součástí práce je i navržení jednotlivých dílčích konstrukcí, konstrukcí základových a výkresová dokumentace. Půdorysné rozměry haly jsou ...
  • Tenisová hala 

   Autor: Knop Antonín; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Tenisová hala 

   Autor: Schejbal Pavel; Vedoucí práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tenisová hala v Turnově 

   Autor: Sejkot Petr; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)