Now showing items 380-399 of 494

  • Stiffness over the mid-support for a modified single overlap joint of a single bay trapezoidal steel sheet profile used in long spans 

   Author: Cardenas Perez Jesus Abraham; Supervisor: Iqbal Naveed; Opponent: Koltsakis Efthymios
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   The goal of this research is to test and analyze the current single overlap connection in order to get the spring stiffness acting there and see if improvements can be made. Theoretical analysis, Finite Element Modelling ...
  • Strengthening of Historical Steel Bridges 

   Author: Ogden Gary; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kolpaský Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Zesilování Historických Mostů Mosty tvoří klíčovou součást infrastruktury, přičemž pro jejich správnou funkci je nutno skloubit údržbu a požadavky na minimální narušení provozu. Pokud tyto požadavky na údržbu nejsou zcela ...
  • Structural Analysis of the Historical Timber Trussed Roofs 

   Author: Arciszewska Anna; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-28)
  • Structural Design of the Transition Segment for an Onshore Wind Tower using different steel grades 

   Author: Farhan Muhammad; Supervisor: da Silva Rebelo Carlos Alberto; Opponent: de Oliveira Correia José António Fonseca
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hybrid lattice-tubular towers requires a transition piece which serves as a connection between lattice and tubular parts. As the transition piece is supposed to transfer all the dynamic and self-weight loads to the lattice ...
  • Středisko volného času, Praha - Stodůlky 

   Author: Švehla Jakub; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studentské koleje v Moholt 

   Author: Benešová Jana; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tématem této práce je návrh konstrukce objektu studentských kolejí. Budova je řešena jako těžký skelet kombinovaný se ztužujícími CLT stěnami a železobetonovým jádrem. Svislou konstrukci tvoří dřevěné sloupy a CLT stěny. ...
  • Studie odrazné desky pro odlehčení výbuchu 

   Author: Král Patrik; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   První část této práce hodnotí současnou praxi zavádění prvků pro minimalizaci škod při vzniku výbuchu a porovnává ji s legislativními požadavky. Dále práce popisuje možnosti návrhu a posouzení jednoduchého konstrukčního ...
  • Styčníky kulatin a jejich aplikace 

   Author: Babka Tomáš; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Techmania Science Center 

   Author: Argmannová Martina; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Technologie zesílení ocelových obloukových mostů při výsunu 

   Author: Burjan Adam; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je zkoumání chování obloukového mostu s dolní mostovkou během montáže. Varianty řešení zesílení oblouku a táhel během výsunu, návrh a posouzení provizorních prvků. GNIA analýza chování táhel při ...
  • Telekomunikační stožár 

   Author: Jarošová Romana; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Telekomunikační stožár s rozhlednou 

   Author: Mařík Jan; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tenisová a multifunkční sportovní hala v Benicích 

   Author: Baborová Lenka; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Šťastný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem hlavních nosných prvků a vybraných detailů dvou dřevěných sportovních hal v Benicích. Hlavním prvkem nosné konstrukce multifunkční haly je trojkloubový rám z lepeného lamelového dřeva. ...
  • Tenisová hala 

   Author: Řídká Jana; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Tenisová hala 

   Author: Vrbka Tomáš; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Tenisová hala 

   Author: Stano Patrik; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Tenisová hala 

   Author: Bednář Jan; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Náplní diplomové práce je především návrh nosné dřevěné konstrukce tenisové haly. Součástí práce je i navržení jednotlivých dílčích konstrukcí, konstrukcí základových a výkresová dokumentace. Půdorysné rozměry haly jsou ...
  • Tenisová hala 

   Author: Knop Antonín; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Tenisová hala 

   Author: Schejbal Pavel; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tenisová hala v Turnově 

   Author: Sejkot Petr; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)