Zobrazují se záznamy 340-359 z 494

  • Sila pro sladovnu v Rajhradě 

   Autor: Ilčík Jiří; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Silniční most 

   Autor: Otáhal Petr; Vedoucí práce: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Silniční most na obchvatu Lubence 

   Autor: Knytl Martin; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Silniční most na obchvatu Ostrova 

   Autor: Codl Miroslav; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Silniční most na R6 přes trať Nové Sedlo - Sokolov 

   Autor: Svoboda Ondřej; Vedoucí práce: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Silniční most přes kolejiště v Ostravě 

   Autor: Kostka Daniel; Vedoucí práce: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Silniční most přes Labe v Litole 

   Autor: Zmítko Jiří; Vedoucí práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Silniční most přes řeku u obce Ljungby 

   Autor: Schoval František; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Silniční most přes trať v Kutné Hoře 

   Autor: Melzoch Petr; Vedoucí práce: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Silniční most přes trať v Nazdicích 

   Autor: Drahoš Dušan; Vedoucí práce: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Silniční most Roušťany 

   Autor: Rech Jan; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Thöndel Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes údolí Rouštanského potoka a je součástí obchvatu stejnojmenné obce, v blízkosti Havlíčkova Brodu. Nosnou konstrukci tvoří dvojice proměnných ocelových nosníků spolu ...
  • Silniční most v Kralupech 

   Autor: Ottl Miroslav; Vedoucí práce: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Silniční most v Lužci 

   Autor: Klouda Lukáš; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Silničníé most přes Dyji 

   Autor: Sedmík Martin; Vedoucí práce: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Skladová hala 

   Autor: Čepický Jan; Vedoucí práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Skladová hala s jeřábem 

   Autor: Řezníček Karol; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Korejčík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Diplomová práce obsahuje návrh nosné konstrukce skladové haly jednolodní ocelové haly o rozpětí 24m délce 60m a výšce skladebné konzoly 7m. V hale je jeden mostový jeřáb o nosnosti 10t. Hlavními konstrukčními materiály ...
  • Skleněná fasáda administrativního centra 

   Autor: Bouřil Václav; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Skleněné schodiště 

   Autor: Simon Ondřej; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Vencl Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
   SIMON, Ondřej: Skleněná schodiště. [Diplomová práce]. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební; Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Martina Eliášová, CSc. Praha: ČVUT FSv, 2016. ...
  • Sklopný silniční most v Českém Vrbném 

   Autor: Vyčítal Ondřej; Vedoucí práce: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Součinitele pro stanovení návrhové hustoty požárního zatížení z pohledu statistického sledování událostí 

   Autor: Müllerová Andrea; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Podjukl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Hlavním tématem diplomové práce je analýza dat z databáze SSU a její následné využití při navrhování konstrukcí. Databáze SSU je databáze požárů HZS ČR. Vybraná data o požárech staveb v rozsahu let 2009 - 2016 byla poskytnuta ...