Now showing items 300-319 of 507

  • Polyfunkční dům v Jungmannově ulici v Praze 

   Author: Rybářová Veronika; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Hlavním cílem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce rekonstruované polyfunkční budovy v centru Prahy v Jungmannově ulici. Hlavní nosná konstrukce je skeletový systém sestávající ze sloupů, průvlaků ...
  • Polyfunkční dům v Kroměříži 

   Author: Šimek Pavel; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání variant difuzně uzavřeného a difuzně otevřeného pláště dřevostaveb 

   Author: Fischerová Soňa; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Portálové rámy z korozivzdorné oceli 

   Author: Kapoun Martin; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Stávající metodologie pro návrh konstrukcí z korozivzdorné oceli daná normou EN 1993-1-4 je založena na podobnosti s přístupy definovanými pro ocel uhlíkovou. Změny jsou například při kontrole stability nebo v uvažování ...
  • Posibilities of using HSS in truss beams - a parametric study 

   Author: Feber Nina; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Pada Dan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Abstract The diploma thesis contains design of a load-bearing steel structure of one expansion unit of the NEXEN Tire project. The dilatation unit consists of a two-bay production hall and two storey office space. The ...
  • Posouzení a zatížitelnost železničního mostu v Praze Motole 

   Author: Soukupová Kateřina; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Moták Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Předmětem této diplomové práce je posouzení ocelového železničního mostu ve staničení 12,478 km stávající trati Smíchov-Hostivice v Praze. Most je tvořen komorovým nosníkem s ortotropní mostovkou a kolejovým ložem. Jedná ...
  • Posouzení konstrukce vodojemu s administrativní vestavbou 

   Author: František Nesnídal; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Korejčík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této diplomové práce je návrh ocelové konstrukce administrativní vestavby a posouzení konstrukce s využitím stávajících ocelových prvků vodojemu a návrh řešení jejich případného zesílení. Posouzení typických ...
  • Posouzení spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru 

   Author: Kalhous Tomáš; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku chování spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru. V této práci jsou hodnoceny dva rozdílné typy spojů pomocí ocelových prvků. První, konzervativnější spoj je tvořen pomocí ...
  • Post Elastic Behaviour and Moment Redistribution in a Double Span LTP200 Steel Trapezoidal Sheet 

   Author: Dogar Attiq Ur Rahman; Supervisor: Iqbal Naveed; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-09)
   Cold Formed Steel Trapezoidal sheets are very popular in Sweden as a roofing system for stadiums and arenas. To effectively utilize the span and field moment capacities, Lindab International uses Gerber system of joints ...
  • Posuzování požárních podhledů dřevěných konstrukcí a porovnání s eurokódem 

   Author: Zemánek Pavel; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Předota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato diplomová práce má čtyři hlavní části. První se zabývá teoretickým úvodem do základních materiálových charakteristik dřeva, plášťů požární ochrany, minerálních izolací ze skelného a kamenného vlákna. Hlavní charakteristiky ...
  • Požárně bezpečnostní řešení pro BIM model 

   Author: Ondrejička David; Supervisor: Wald František; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Diplomová práce pojednává o tvorbě požárně bezpečnostního řešení v informačním modelu. Práce obsahuje čtyři hlavní kapitoly, a to shrnutí problematiky, návrh informačního modelu, příklad použití a řešený příklad. První ...
  • Požární bezpečnost v pražském metru 

   Author: Ullmann Petr; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Vyštajnová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce pojednává o požární bezpečnosti v pražském metru. V práci jsou využity různé zdroje, včetně interní směrnice DPP o navrhování požární bezpečnosti s cílem poukázat na rozdíly, které platí při navrhování ...
  • Požární nástřiky 

   Author: Doležalová Eliška; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Požární ochrana žárovým zinkováním 

   Author: Raszková Sylvie; Supervisor: Wald František; Opponent: Chlouba Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce navazuje na tuzemský a mezinárodní výzkum zabývající se vlivem žárového zinkování na teplotní chování ocelových konstrukcí a jejich požární odolnost. Úvodní část práce shrnuje současný stav poznání problematiky ...
  • Požární odolnost domů s dřevěným rámem 

   Author: Rada Václav; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Požární řešení budovy laboratoří TU Liberec 

   Author: Rakovec Tomáš; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Prodejna sportovních potřeb 

   Author: Grof Pavel; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prodejna sportu v Jeseníku 

   Author: Tesárková Petra; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Projekt - administrativní budova s dřevěnou konstrukcí 

   Author: Matys Martin; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Protihlukové stěny 

   Author: Reicheltová Andrea; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)