Now showing items 300-319 of 494

  • Post Elastic Behaviour and Moment Redistribution in a Double Span LTP200 Steel Trapezoidal Sheet 

   Author: Dogar Attiq Ur Rahman; Supervisor: Iqbal Naveed; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-09)
   Cold Formed Steel Trapezoidal sheets are very popular in Sweden as a roofing system for stadiums and arenas. To effectively utilize the span and field moment capacities, Lindab International uses Gerber system of joints ...
  • Posuzování požárních podhledů dřevěných konstrukcí a porovnání s eurokódem 

   Author: Zemánek Pavel; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Předota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato diplomová práce má čtyři hlavní části. První se zabývá teoretickým úvodem do základních materiálových charakteristik dřeva, plášťů požární ochrany, minerálních izolací ze skelného a kamenného vlákna. Hlavní charakteristiky ...
  • Požárně bezpečnostní řešení pro BIM model 

   Author: Ondrejička David; Supervisor: Wald František; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Diplomová práce pojednává o tvorbě požárně bezpečnostního řešení v informačním modelu. Práce obsahuje čtyři hlavní kapitoly, a to shrnutí problematiky, návrh informačního modelu, příklad použití a řešený příklad. První ...
  • Požární bezpečnost v pražském metru 

   Author: Ullmann Petr; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Vyštajnová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce pojednává o požární bezpečnosti v pražském metru. V práci jsou využity různé zdroje, včetně interní směrnice DPP o navrhování požární bezpečnosti s cílem poukázat na rozdíly, které platí při navrhování ...
  • Požární nástřiky 

   Author: Doležalová Eliška; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Požární ochrana žárovým zinkováním 

   Author: Raszková Sylvie; Supervisor: Wald František; Opponent: Chlouba Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce navazuje na tuzemský a mezinárodní výzkum zabývající se vlivem žárového zinkování na teplotní chování ocelových konstrukcí a jejich požární odolnost. Úvodní část práce shrnuje současný stav poznání problematiky ...
  • Požární odolnost domů s dřevěným rámem 

   Author: Rada Václav; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Požární řešení budovy laboratoří TU Liberec 

   Author: Rakovec Tomáš; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Prodejna sportovních potřeb 

   Author: Grof Pavel; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prodejna sportu v Jeseníku 

   Author: Tesárková Petra; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Projekt - administrativní budova s dřevěnou konstrukcí 

   Author: Matys Martin; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Protihlukové stěny 

   Author: Reicheltová Andrea; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Provizorní tribuna v Brně 

   Author: Kohlová Tereza; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předložená diplomová práce se zabývá rozborem dočasné tribuny z lešeňového systému PERI vystavěné pro hokejové zápasy v Brně roku 2016. Cílem je vytvoření pokročilého 3D numerického modelu se zavedením tuhostí styčníku ...
  • Průmyslová hala 

   Author: Vybíralík Bohumil; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Průmyslová hala 

   Author: Švorc Ondřej; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Průmyslová hala 

   Author: Kačírek Jiří; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Průmyslová hala s jeřábovou dráhou 

   Author: Kožich Matyáš; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Pošta Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Diplomová práce obsahuje návrh nosné konstrukce průmyslové dvoulodní ocelové haly. Rozpětí hlavní lodi je 25,2 metru a vedlejší lodi 5,2 metru. V hale je jeden mostový jeřáb s nosností 10 tun. Hlavní konstrukční materiál ...
  • Příhradová věž 

   Author: Brejcha Pavel; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přípoj čelní deskou se čtyřmi šrouby v řadě 

   Author: Zakouřil Vít; Supervisor: Wald František; Opponent: Vild Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Práce je zaměřena na návrh šroubovaného styčníku ocelových konstrukcí čelní deskou se čtyřmi šrouby v řadě. V první části je shrnuta problematika výpočtu. V práci je při namáhání prostým ohybem validována metoda komponent ...
  • Přístavba nákupní pasáže 

   Author: Szépe Juraj; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-21)