Now showing items 277-296 of 494

  • Optimisation of the transfer carriage structure 

   Author: Škorić Vladimir; Supervisor: Demonceau Jean-Francois; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   The aim of this thesis is to improve the structural system and to optimize the transfer carriagestructure. After studying the current solution, eight new solutions are proposed at the predesign stage. All of them are studied ...
  • Osmipodlažní ocelový skelet 

   Author: Novotná Lucie; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Oválná sportovní hala 

   Author: Vondrovic Vojtěch; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-21)
  • Parametrická studie dynamického chování VRT mostních konstrukcí 

   Author: Rotter Michal; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Vlasák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této práce je provedení parametrické studie dynamického chování mostních konstrukcí pro vysokorychlostní tratě. Dále pak sestavení přehledné tabulky extrémních zrychlení vyvolaných přejezdem zatěžovacích souprav ...
  • Parametrické modely požáru pro EN 1991-1-2:2021 

   Author: Kučera Jaroslav; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Práce se zaměřuje na problematiku současného Eurokódu EN 1991-1-2, konkrétně na Přílohu A, která má být v následujících letech novelizována. V této příloze je ukázán postup výpočtu pro parametrickou teplotní křivku. Tento ...
  • Parkovací dům 

   Author: Beneš Vojtěch; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Pavilon slonů - ZOO Ústí nad Labem 

   Author: Novák Radek; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Penzion 

   Author: Vojtová Kateřina; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Hejduk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem této diplomové práce je návrh budovy penzionu o třech podlažích se zaměřením na statickou část dřevěných konstrukcí. Budova je navržena jako dřevostavba, na kterou byl použit konstrukční systém "Two by Four", v ...
  • Penzion s dřevěným rámem 

   Author: Tyrová Monika; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Pětilodní hala s mostovými jeřáby 

   Author: Výprachtický Jan; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Plavecký areál v Brně 

   Author: Mühlbach Radek; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Plavecký bazén - Brno 

   Author: Nosek Petr; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Plechodřevěný panel 

   Author: Arbuzov Dmitry; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Plovoucí molo z vláknobetonu 

   Author: Matějka Jan; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Klimeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Účelem této práce byl základní návrh systému ponorných vláknobetonových mol. Byla navržena geometrie segmentů a určena jejich maximální zatížitelnost. Dále byla navržená konstrukce mol analyzována pomocí numerických modelů ...
  • Pohyblivá lávka pro pěší na Císařskou louku 

   Author: Lukeš Martin; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Účelem této práce je navrhnout pohyblivou ocelovou lávku ze Smíchova na Císařskou louku. Lávka je v místě, kde je požadavkem umožnit plavbu lodí po Vltavě, je tedy nutné dodržet plavební dráhu pro návrhové plavidlo, toho ...
  • Pokročilý návrh spojů s ocelovými prvky v dřevěných konstrukcích 

   Author: Vopatová Kristýna; Supervisor: Wald František; Opponent: Pošta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Práce je zaměřena na návrh dřevěných spojů s vkládanými ocelovými plechy. V úvodu je řešena aktuálnost problematiky a jsou stanoveny cíle práce. Je popsána problematika návrhu spojů se zaměřením na specifika spojů s vnitřní ...
  • Polyfunkční dům v Jungmannově ulici v Praze 

   Author: Rybářová Veronika; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Hlavním cílem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce rekonstruované polyfunkční budovy v centru Prahy v Jungmannově ulici. Hlavní nosná konstrukce je skeletový systém sestávající ze sloupů, průvlaků ...
  • Polyfunkční dům v Kroměříži 

   Author: Šimek Pavel; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání variant difuzně uzavřeného a difuzně otevřeného pláště dřevostaveb 

   Author: Fischerová Soňa; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Portálové rámy z korozivzdorné oceli 

   Author: Kapoun Martin; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Stávající metodologie pro návrh konstrukcí z korozivzdorné oceli daná normou EN 1993-1-4 je založena na podobnosti s přístupy definovanými pro ocel uhlíkovou. Změny jsou například při kontrole stability nebo v uvažování ...