Zobrazují se záznamy 360-379 z 459

  • Techmania Science Center 

   Autor: Argmannová Martina; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Technologie zesílení ocelových obloukových mostů při výsunu 

   Autor: Burjan Adam; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je zkoumání chování obloukového mostu s dolní mostovkou během montáže. Varianty řešení zesílení oblouku a táhel během výsunu, návrh a posouzení provizorních prvků. GNIA analýza chování táhel při ...
  • Telekomunikační stožár 

   Autor: Jarošová Romana; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Telekomunikační stožár s rozhlednou 

   Autor: Mařík Jan; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tenisová hala 

   Autor: Řídká Jana; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Tenisová hala 

   Autor: Vrbka Tomáš; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Tenisová hala 

   Autor: Stano Patrik; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Tenisová hala 

   Autor: Bednář Jan; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Náplní diplomové práce je především návrh nosné dřevěné konstrukce tenisové haly. Součástí práce je i navržení jednotlivých dílčích konstrukcí, konstrukcí základových a výkresová dokumentace. Půdorysné rozměry haly jsou ...
  • Tenisová hala 

   Autor: Knop Antonín; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Tenisová hala 

   Autor: Schejbal Pavel; Vedoucí práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tenisová hala v Turnově 

   Autor: Sejkot Petr; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Tesařské spoje 

   Autor: Hataj Martin; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • The Impact of the Connection Stiffness on the Behaviour of a Historical Steel Railway Bridge 

   Autor: Minor García Oscar; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Kutina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
   Mnoho ocelových železničních mostů v Evropě a dalších částech světa bylo postaveno v 19. století a je dodnes stále v provozu. jedná se zejména o příhradové konstrukce, které se navrhovaly jako zatížené pouze osovými silami. ...
  • The influence of damaged zones in wood column on its load bearing capacity 

   Autor: Mareš Jakub; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Chmelík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce vznikla jako teoretická podpora pro projekt vedený Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Martinem Schneiderem. Tento projekt je zaměřen na inspekci historických krovů. Cílem mé páce v tomto projektu je analyzovat ...
  • The prediction of the joint stifness of riveted steel bridges 

   Autor: Flores Pazmino Marcos Bryan; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Kutina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Mnoho nýtovaných ocelových mostů bylo postaveno zhruba před sto lety. Problém spočívá v tom, že mnohé z těchto mostů nebyly navrženy pro svůj současný životní cyklus nebo pracovní služby. Tato zpráva se zabývá modelováním ...
  • Tribuna fotbalového stadionu v Sokolově 

   Autor: Ondrušek Michal; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tribuna je projektovaná jako ocelová konstrukce s železobetonovým základovým roštem. Hlavním nosným prvkem je proměnný ocelový I průřez, který tvoří podporu pro přestřešení a tribunu. Síly z hlavního nosníku jsou přenášeny ...
  • Trojlodní hala s mostovými jeřáby 

   Autor: Vejvarová Lenka; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Trojlodní hala s mostovými jeřáby 

   Autor: Skala Martin; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Truck servis 

   Autor: Chodora Jiří; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Truckservis 

   Autor: Mulač Martin; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)