Now showing items 1-15 of 15

  • Administrativní budova 

   Author: Velebil Lukáš; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Degradace dřeva a ochrana nosných konstrukcí 

   Author: Břinčilová Barbora; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Degradace dřeva a ochrana nosných konstrukcí
  • Dřevěná konstrukce na velká rozpětí 

   Author: Vojtěch Horák; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Má bakalářská práce je zaměřena na použití dřevěných materiálů na konstrukce na velké rozpětí. Tyto konstrukce jsou používané převážně na halové stavby, těmi jsou například sportovní či průmyslové haly, sklady nebo stavby ...
  • Mateřská škola 

   Author: Lenka Netušilová; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá statickým návrhem a posouzením nosných prvků, vypracováním projektové dokumentace a vybraných detailů. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který obsahuje terasu na severní straně ...
  • Mechanické chování dřevěného kolíku 

   Author: Nečas Michal; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V rámci rekonstrukcí historických konstrukcí se často setkáváme s problematikou dřevěných kolíkových spojů dřevěných konstrukcí. Pro posuzování jednotlivých typů ocelových spojů máme k dispozici řadu konstrukčních zásad a ...
  • Mechanicky spojované CLT 

   Author: Kateřina Vaňková; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato bakalářská práce je složena ze tří svazků. První svazek obsahuje textovou část, ve které je řešena komplexně problematika masivních CLT panelů. Druhá část je složena z projektové dokumentace, která je použita jako ...
  • Návrh dřevěné konstrukce administrativního objektu 

   Author: Lucie Bolková; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce administrativní budovy v Hořicích a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Práci tvoří dvě hlavní části – projektová dokumentace v ...
  • Návrh dřevěné konstrukce bytového domu 

   Author: Točíková Eliška; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Projekt tvoří dvě hlavní části - projektová dokumentace ...
  • Návrh dřevěné konstrukce bytového domu 

   Author: Petr Čajan; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu Terronská v Praze 6 – Bubenči a zpracováním požárně bezpečnostního řešení daného objektu. Práci tvoří projektová dokumentace pro stavební ...
  • Návrh dřevěné konstrukce bytového domu Jenerálka 

   Author: Jana Koppová; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu Jenerálka v Praze 6 – Nebušicích a vypracováním požárně bezpečnostního řešení téhož objektu. Práce je zpracována jako projektová dokumentace ...
  • Návrh dřevěné nosné konstrukce výrobní haly Jägermeister 

   Author: Tomáš Pohanka; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tématem této bakalářské práce je návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů dřevěné konstrukce výrobní haly. Hlavní částí práce je statický výpočet a výkresová dokumentace nosných konstrukcí, včetně vybraných ...
  • Návrh dřevěné rozhledny Na sedle u Sušice 

   Author: Miroslav Hlaváček; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Kuříková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzení dřevěné konstrukce rozhledny Na sedle u Sušice a zpracováním požárně bezpečnostního řešení daného objektu. Práce je tvořena jako projektová dokumentace pro stavební ...
  • Posouzení konstrukčních systémů výrobní haly za účinku požáru 

   Author: Šejna Jakub; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce slouží jako dokázání komplexního zvládnutí výuky bakalářského studia na Fakultě Stavební Českého vysokého učení technického v Praze ve studijním programu Stavební inženýrství, studijní obor Požární ...
  • Reciproční konstrukce - analýza. 

   Author: Suchá Anežka; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce zkoumá problematiku recipročních konstrukcí z hlediska jejich praktického využití v dnešním stavitelství. Práce je formálně rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá historickým vývojem těchto ...
  • Sportovní hala s bazénem 

   Author: Kandl Štěpán; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení tří variant nosné pultové rámové konstrukce sportovní haly nad plaveckým bazénem v kombinaci ocel-dřevo. Konstrukční systém haly se skládá z rámů. Pro návrh nosných prvků ...