Now showing items 1-8 of 8

  • Administrativní budova 

   Author: Velebil Lukáš; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Degradace dřeva a ochrana nosných konstrukcí 

   Author: Břinčilová Barbora; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Degradace dřeva a ochrana nosných konstrukcí
  • Mechanické chování dřevěného kolíku 

   Author: Nečas Michal; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V rámci rekonstrukcí historických konstrukcí se často setkáváme s problematikou dřevěných kolíkových spojů dřevěných konstrukcí. Pro posuzování jednotlivých typů ocelových spojů máme k dispozici řadu konstrukčních zásad a ...
  • Návrh dřevěné konstrukce bytového domu 

   Author: Točíková Eliška; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Projekt tvoří dvě hlavní části - projektová dokumentace ...
  • Návrh dřevěné nosné konstrukce výrobní haly Jägermeister 

   Author: Tomáš Pohanka; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tématem této bakalářské práce je návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů dřevěné konstrukce výrobní haly. Hlavní částí práce je statický výpočet a výkresová dokumentace nosných konstrukcí, včetně vybraných ...
  • Posouzení konstrukčních systémů výrobní haly za účinku požáru 

   Author: Šejna Jakub; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce slouží jako dokázání komplexního zvládnutí výuky bakalářského studia na Fakultě Stavební Českého vysokého učení technického v Praze ve studijním programu Stavební inženýrství, studijní obor Požární ...
  • Reciproční konstrukce - analýza. 

   Author: Suchá Anežka; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce zkoumá problematiku recipročních konstrukcí z hlediska jejich praktického využití v dnešním stavitelství. Práce je formálně rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá historickým vývojem těchto ...
  • Sportovní hala s bazénem 

   Author: Kandl Štěpán; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení tří variant nosné pultové rámové konstrukce sportovní haly nad plaveckým bazénem v kombinaci ocel-dřevo. Konstrukční systém haly se skládá z rámů. Pro návrh nosných prvků ...