Now showing items 1-1 of 1

  • Prohlídka a zatížitelnost železničního mostu ve Zdislavě 

   Author: Vůjtěch Jakub; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem práce je stanovení zatížitelnosti a přechodnosti jednokolejného železničního mostu ve Zdislavě. Stanovení je prováděno na základě prohlídky mostního objektu, zjištění jeho stavu, vad a poruch. Byl vypracován výpočetní ...