Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh dřevěné nosné konstrukce výrobní haly Jägermeister 

   Author: Tomáš Pohanka; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tématem této bakalářské práce je návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů dřevěné konstrukce výrobní haly. Hlavní částí práce je statický výpočet a výkresová dokumentace nosných konstrukcí, včetně vybraných ...