Now showing items 1-1 of 1

  • Požární návrh vybraných prvků konstrukce administrativní budovy 

   Author: Janatová Kristýna; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Blesák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Předmětem bakalářské práce je posouzení vybraných ocelových prvků konstrukce z hlediska požární odolnosti. Práce se skládá celkem ze tří částí. První částí je koncept požárně bezpečnostního řešení stavby (administrativní ...