Now showing items 1-1 of 1

  • Lávka přes Holoubkovský potok v Mýtě 

   Author: Janata Jan; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem bakalářské práce je statický návrh a posouzení tří různých variantních řešení ocelové či ocelobetonové konstrukce lávky. Na základě podrobného zpracování posudku pro každou variantu konstrukce je pak vypracováno ...