Now showing items 1-2 of 1

    fire safety solutions, steel framework, pillar, ceiling beam, girder, reinforced concrete ceiling, assessment at elevated temperatures (1)
    požárně bezpečnostní řešení, ocelový příhradový vazník, sloup, stropnice, průvlak, spřažený ocelobetonový strop, posouzení za zvýšené teploty (1)