Now showing items 1-2 of 1

    Coupled timber-concrete beam, fire, ceiling constructions, Atena, connections, thermal analysis, slip modul (1)
    dřevo-betonový spřažený nosník, požár, stropní konstrukce, Atena, spojovací prostředky, teplotní analýza, modul prokluzu (1)