Now showing items 1-2 of 1

    Administrative building, steel structure, steel and concrete composite structure, truss frame (1)
    Administrativní budova, ocelová konstrukce, spřažená ocelobetonová konstrukce, příhradová konstrukce (1)