Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukční návrh bílé vany bytového domu, Dobruška 

   Author: Tereza Kučerová; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Diplomová práce se zabývá návrhem bílé vany bytového domu. Předběžně je navržena nadzemní část objektu a podrobněji část podzemní, konstrukce bílé vany. Návrh stěn a základové desky bílé vany je proveden s ohledem na šířku ...