Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh nosné konstrukce lávky z UHPC 

   Author: Tomáš Batěk; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Vašátko Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením lávky pro pěší a cyklistickou dopravu z UHPC materiálu přes ulici Na Žertvách. Lávka je součástí revitalizace vnitřního městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka. V ...
  • Využití betonu pro městský mobiliář 

   Author: Anna Riedlová; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Coufal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Diplomová práce se zabývá návrhem městského mobiliáře z ultravysokohodnotného betonu. První část diplomové práce obsahuje rešerši o vysokohodnotném betonu – jeho vlastnostech, složení a metodách návrhu směsi, kroky pro ...