Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vstupních parametrů pro numerické simulace požáru 

   Author: Šárka Košťálová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce se zabývá analýzou vstupních parametrů pro numerické simulace požáru. V teoretické části práce je popsáno, jak je požár v uzavřeném prostoru definován, vlivy, které požár ovlivňují, a jejich způsob působení ...