Now showing items 1-1 of 1

  • Práce s negrafickými daty v BIM stavebním procesu 

   Author: Vojtěch Starý; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Matějka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-01)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití BIM negrafických dat pro jiné účely než pouze jako součást digitální projektové dokumentace. Na začátku je vysvětlena důležitost a různé způsoby využití negrafických dat včetně jejich ...