Now showing items 1-14 of 14

  • Analýza odezvy ocelobetonové tlakové obálky rychlého reaktoru na návrhovou nehodu 

   Author: Roman Kubát; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Diplomová práce se v prvních kapitolách soustředí na shromáždění dostupných a relevantních informací o technologii ocelobetonové sendvičové konstrukce. Druhá kapitola je zaměřena na konkrétní koncepty, či již zhotovené ...
  • Beton pro interiérové akustické aplikace 

   Author: Adéla Kapicová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Šitych Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-01)
   Tato práce se zabývá zvukovou pohltivostí materiálů a průzkumem možnosti výroby zvukově pohltivých betonových panelů. První kapitola tvoří úvod vysvětlující význam dobrých akustických podmínek ve vnitřních prostorech budov. ...
  • Beton se samohojícím účinkem založeným na biologické bázi 

   Author: Schreiberová Hana; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Hlobil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Práce se zabývá tématem betonu se samohojivým účinkem založeným na biologické bázi. Cílem zkoumané metody je zajištění trvanlivosti betonových konstrukcí, která je významně ohrožena vznikem a pozdějším rozšířením mikrotrhlin. ...
  • Experimentální ověření funkčnosti ponorného betonového mola 

   Author: Buchlák Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Brejcha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce slouží jako finální studie proveditelnosti, podklad pro výrobu prototypu a podklad pro právní ochranu systému modulových ponorných mol z vláknobetonu. Systém těchto mol je inovativní v tom, že jsou ...
  • Návrh bytového domu v Bratislavě 

   Author: Michal Kůřil; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Šatava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Předmětem této práce je podrobné zpracování statického návrhu vybraných prvků v bytovém domě. Postupně je vypracován návrh základové desky a suterénních stěn z vodonepropustného betonu, návrh sloupů v podzemním podlaží, ...
  • Návrh objektu s velkým vyložením 

   Author: Jakub Kirschbaum; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Rainová Aneta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tato diplomová práce se zabývá statickým návrhem nosné konstrukce objektu s velkým vyložením. V první části práce jsou popsány konstrukce s velkým vyložením a uvedeny jejich příklady. Dále je charakterizován objekt, jímž ...
  • Porovnání mechanických vlastností zdiva pojeného tenkovrstvými maltami za různých podmínek 

   Author: Jan Harš; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Tato diplomová práce je zaměřená na porovnání mechanických vlastností nově vyráběné silikátově-disperzní tenkovrstvé malty s běžně používanou tenkovrstvou maltou na cementové bázi. V úvodu jsou popsány vlastnosti jednotlivých ...
  • Práce s negrafickými daty v BIM stavebním procesu 

   Author: Vojtěch Starý; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Matějka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-01)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití BIM negrafických dat pro jiné účely než pouze jako součást digitální projektové dokumentace. Na začátku je vysvětlena důležitost a různé způsoby využití negrafických dat včetně jejich ...
  • Prefabrikované stěnové panely ze zdiva 

   Author: Kristýna Richterová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Předmětem této diplomové práce je zhodnocení proveditelnosti nového systému prefabrikovaných panelů ze zdiva. První částí je vypracování rešerše o historických a současných typech prefabrikovaných stěnových panelů ze zdiva. ...
  • Statická analýza dvouvrstvé zděné stěny s vnitřní izolací 

   Author: Punar Jiří; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu dvouvrstvé zděné stěny s vnitřní izolací pomocí softwaru založeného na metodě konečných prvků. Jednotlivé kapitoly obsahují podrobný popis kalibrace materiálového modelu zdiva, analýzy ...
  • Statické řešení bytového domu AVANA 

   Author: Vrzáň Jakub; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Sedláček Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem diplomové práce je statické řešení bytového domu AVANA. Navrženy jsou všechny prvky nosné konstrukce se zaměřením na úplnou změnu konstrukčního schématu na přechodu podzemního a nadzemního podlaží. Podrobně je ...
  • Statické řešení vybraných prvků na budově Nového divadla v Plzní 

   Author: Tereza Genserová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Sedláček Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tato diplomová práce je zaměřena na statické řešení vybraných částí na budově Nového divadla v Plzni. Hlavní částí práce je návrh dvou stěnových nosníků, který byl proveden pomocí metody příhradové analogie. Pro posouzení ...
  • Studie statického řešení styku železobetonového stropu se zděnou stěnou 

   Author: Bílý Petr; Supervisor: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv krystalizačních přísad na samohojení betonu 

   Author: Kovář Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce je zaměřena na otestování vlivu krystalizační přísady do betonu na jeho samohojení. Jejím obsahem je úvod, ve kterém je podrobněji popsána motivace k realizaci tohoto experimentu a také stručný přehled ...