Now showing items 1-1 of 1

  • Alternatinvní řešení napojení průmyslové zóny v Třinci - Balinách na silnici II/468 

   Author: Tomáš Čihulek; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato práce se zabývá návrhem alternativního řešení konstrukce mimoúrovňového napojení průmyslové zóny v Třinci - Balinách na silnice II/468. V teoretické části práce jsou popsány základní informace o obloukových mostech ...