Now showing items 1-1 of 1

  • Kroucení železobetonových prvků 

   Author: Vesecký Jan; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce je zaměřena na problematiku kroucení železobetonových prutových prvků. V úvodu jsou popsány typické případy, při kterých ke kroucení dochází. Dále je podrobněji popsáno několik normových návrhových postupů a na ...