Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nosné konstrukce centra bydlení pro seniory v Pardubicích 

   Author: Michal Vávra; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Náplní této bakalářské práce je statický návrh centra bydlení pro seniory dle platných norem ČSN EN a národní přílohy. První část je zaměřena na předběžný návrh nosných konstrukcí. Ve druhé části je řešena možnost kombinace ...