Now showing items 1-3 of 3

  • Alternatinvní řešení napojení průmyslové zóny v Třinci - Balinách na silnici II/468 

   Author: Tomáš Čihulek; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato práce se zabývá návrhem alternativního řešení konstrukce mimoúrovňového napojení průmyslové zóny v Třinci - Balinách na silnice II/468. V teoretické části práce jsou popsány základní informace o obloukových mostech ...
  • Lávka přes Labe v Nymburce 

   Author: Tomáš Vaníček; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem lávky pro pěší a cyklistickou dopravu přes řeku Labe. Lávka se nachází ve městě Nymburk a spojuje městskou část Zálabí s centrem města. Je vypracováno několik alternativ přemostění ...
  • Návrh výstavby oblouku mostu přes Opárno 

   Author: Jan Fukač; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh výstavby oblouku dálničního mostu přes Oparenské údolí na dálnici D8. Byla zpracována rešerše na téma obloukových mostů a následně několik variant přemostění, z nichž byla vybrána ...