Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza chování lomených deskových železobetonových schodišť 

   Author: Pavlína Jarkovská; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá tématikou navrhování lomených deskových železobetonových schodišť a jejich rozdílnými hodnotami průhybů v závislosti na zvolené metodě výpočtu. V první části jsou obecně popsána desková železobetonová ...