Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv cyklického zatěžování teplotou na soudržnost betonových vrstev 

   Author: Nanić Denis; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá soudržností betonových vrstev při cyklickém zatěžování teplotou. V práci je popsána problematika soudržnosti betonu se zaměřením na teplotní namáhání spoje dvou betonových vrstev. V druhé ...