Now showing items 1-1 of 1

  • Využití BIM dat pro definici zatížení statického modelu konstrukce 

   Author: Vojtěch Starý; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Žák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato práce se zabývá způsoby využití BIM dat k automatickému generování zatížení na modelech pro statickou analýzu konstrukcí. V první části je řešen BIM obecně, jaké existují jeho druhy a čím může být přínosný pro statiky. ...