Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální ověření vlastností betonu s recyklovaným kamenivem 

   Author: Hlůžek Radim; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na vláknobeton s recyklovaným kamenivem. Cílem této práce je porovnání výsledků naměřených hodnot s výsledky již realizovaného výzkumu, který byl proveden s obdobným materiálem. Teoretická pasáž ...