Now showing items 1-1 of 1

  • Vyztužování stropních desek na protlačení 

   Author: Kirschbaum Jakub; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou protlačení u stropních desek. Hlavním předmětem zájmu bude návrh třmínkové výztuže a smykových trnů. Třmínková výztuž bude navrhována dle postupu, který je uveden v ČSN ...